Kodinomaisen yhteisön asukkaat ovat keskenään eri-ikäisiä ja eritasoisia kehitysvammaisia, eikä heidän ja hoitohenkilökunnan välinen nokkimisjärjestys ole yhtä selkeä kuin Höyhenen kuvaamassa laitoksessa. Onnelan väki tekee paljon asioita yhdessä ja asukkaat saavat kulkea kylällä melko vapaasti omien kykyjensä mukaan.

Tyytymätön on vain Sakari, yksi teoksen kolmesta näkökulmahenkilöstä. Sakari on varsin tyypillinen suomalaisen kirjallisuuden kehitysvammainen. Hänen vammansa on sen verran lievä, ettei sitä ole helppo havaita, ja hän onkin Onnelassa sekä asukas että talonmies. Sakari tiedostaa, että ei ole samanlainen kuin paperia syövät asuintoverinsa, muttei myöskään samanlainen kuin hänelle nauravat rekkakuskit Essolla.

Kun Onnelaan tulee kesätöihin Raakel, teoksen toinen näkökulmahenkilö, Sakari ihastuu tähän. Lopulta Sakarin yritykset saada huomiota ja näyttää epäilijöilleen päättyvät onnettomuuteen ja liikuntavammaan. Raakel on opiskelija, joka on muuttanut työn takia kauas kotoaan ja jolla ei ole kovin paljon käytännön kokemusta kehitysvamma-alalta.

Hän hahmottaa työssä kohtaamansa asiat opinnoista omaksumiensa tieteellisten termien avulla. Kolmas henkilö, jonka näkökulmasta tarinaa kerrotaan, on Lassi. Hän on Onnelan asukas, iäkäs mies, Sakarin ystävä ja uskollinen seuraaja.

Lassilla on paljon muistikuvia vanhoista ajoista, maalaistalomiljöön ihmisistä, eläimistä ja tavaroista. Vaikka sanat ovat usein Lassille vaikeita löytää, hän oppii ilmaisemaan itseään ja kertomaan muistoistaan saviesineitä muovailemalla. Jukka-Pekka Palviaisen teos Reino on piristävä poikkeus luvulla julkaistujen kotimaisten vammaisromaanien joukossa.

Monella tapaa se muistuttaa vanhempia suomalaisia erilaisuuden kuvauksia, joissa henkilöä ei suljeta määritelmien tai laitoksen seinien sisälle, vaan annetaan hänen toimia ihmisenä ihmisten joukossa. Lukija saa tehdä omat johtopäätöksensä siitä, millainen Reino on.

Reino on vuotias, tietää kaiken mahdollisen lemmikkieläinten hoidosta ja pärjääkin hyvin työssään eläinkaupassa. Kaikilta osin hänen elämänsä ei kuitenkaan ole aivan tavanomaista aikuisen elämää. Reino ymmärtää, miten miehen odotetaan käyttäytyvän, mutta toteaa aina: Hän asuu ylihuolehtivan äitinsä luona ja leikkii vapaa-ajallaan naapurin pikkupoikien.

Reinon tarinaa, kuten Elmerinkin, kuljettavat eteenpäin törmäykset toisten ihmisten kanssa. Yhteistä romaaneille on myös valoisa tunnelma. Vaikka Reinolle ja hänen lähipiirilleen tapahtuu ahdistaviakin asioita, tekstin yleissävy on lämminhenkinen eikä synkkä. Päähenkilön ominaisuuksista syntyy hyväntahtoista huumoria, esimerkiksi tilanteissa, joissa tämä käsittää kaikki sanonnat kirjaimellisesti. Se, että Reinoa ei ole helppo lokeroida minkäänlaisen toiset ja toiset -kahtiajaon mukaan, aiheuttaa välillä konflikteja.

Jotkut ihmiset, kuten poliisit kuulusteluissa, odottavat häneltä ikätasoistaan käytöstä ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä. Toisinaan Reinoon taas suhtaudutaan kuin lapseen tai lemmikkikaupan eläimiin. Ihmissuhteet ovat yksi alue, jolla hän on väliinputoaja. Reinon elämään kuuluu monia ihania naisia, mutta hänen on vaikea edetä heidän kanssaan ystävyyttä ja fantasioita pidemmälle.

Reino luo mielenkiintoisen kontrastin teoksen muille mieshahmoille, joista moni on kuvattu enemmän tai vähemmän sovinistiseksi. Jotkut romaanin kohdat saavat miettimään, onko lapsenomaisen ihmisen seksuaalisuus viattomampaa ja vaarattomampaa kuin jonkun toisen. Reino muun muassa tutkii tuttavansa Susannan vaatekaappia ja kokeilee hänen alusvaatteitaan.

Olisiko tämä vastenmielisempää luettavaa, jos Reino ei edellisellä sivulla olisi tehnyt kuperkeikkoja Susannan sängyllä? Yksi uusimmista suomalaisen kirjallisuuden kehitysvammaiskuvauksista on viime vuonna julkaistu Mirjami Hietalan romaani Isoveli.

Teoksen isoveli on lievästi kehitysvammainen Veikko, joka nähdään perheenjäsentensä, Hilja-äidin ja Kirsti-siskon silmin. Hiljan näkökulmasta kerrotut osuudet valottavat Veikon pikkulapsiaikaa. Poika syntyy luvun alussa keskosena ja kehittyy hitaasti. Perheen isä on sodassa, ja Hilja on käytännössä Veikon sekä tämän kahden pikkusiskon yksinhuoltaja. Hilja on onnellinen ja ylpeä siitä, että esikoisen elämän vaikean alun jälkeen hän saa terveitä tyttölapsia. Veikko pysyy hänelle kuitenkin aina läheisimpänä.

Veikon itsenäinen elämä pääsee alkuun viisikymppisenä, kun hänestä tiiviisti huolta pitänyt Hilja-äiti kuolee ja isäkin muuttuu vähitellen huonokuntoisemmaksi. Aikoinaan debiiliksi määritellyn Veikon arkeen tuo eniten hankaluuksia vaikea näkövamma.

Sisarusten avusta tulee tärkeää, ja tässä vaiheessa myös kaukana asuva sisko Kirsti tutustuu paremmin veljeensä. Kirstin on kohdattava paitsi Veikko, myös tämän aikaansaamat tunteet: Pikkuhiljaa sisko ja veli kuitenkin lähentyvät. Sillan rakentamiseen auttaa omalta osaltaan musiikki, jota Veikko on harrastanut lapsesta asti.

Isoveli on oivaltava ja tyyliltään helppolukuinen romaani. Siinä käsitellään paitsi historiaa, myös ajankohtaisia kehitysvammaisuuteen liittyviä aiheita, kuten asuntolahanketta vastustavia naapureita. Moneen muuhun käsittelemääni teokseen verrattuna Isoveli on myös vahvasti nimenomaan vammattomien romaani, pitäytyy heidän näkökulmassaan ja käsityksissään seuraten kehitysvammaista ulkopuolelta.

Kun noin vuoden ikäinen Veikko tutustuu kummitätinsä luona pianoon, Hilja-äiti tuntee poikansa menevän omaan maailmaansa, johon hänellä itsellään ei ole pääsyä. Siihen maailmaan Veikko tavallaan jääkin. Vaikka hän on rakas äidilleen ja siskolleen, hän on silti aina se, joka ei kuulu joukkoon. Tutkimieni teosten kehitysvammaisissa henkilöhahmoissa ja heidän elämäntilanteissaan on eroavaisuuksia.

Ne johtuvat monista tekijöistä, kuten henkilön yhteiskunnallisesta taustasta ja tarinan kuvaamasta aikakaudesta. Hahmoilla on kuitenkin myös jotain yhteistä. Suomalaisen kirjallisuuden kehitysvammainen on yleensä mies. Nainen on teoksissa sivuhenkilö, esimerkiksi äiti, jonka persoona ja suhtautuminen tuovat pojan hahmoon lisävalaistusta.

Tämä saattaa johtua osittain siitä, että myös suurin osa kehitysvammaisista kirjoittaneista on miehiä. Jos kehitysvammaisuuden kokemus on kirjailijalle vieras, voi hahmoa olla helpompaa käsitellä, kun hänet luo jollain muulla tavalla samanlaiseksi kuin itse on.

Lukemissani romaaneissa käsitellään usein jonkin tasoista suhdetta tai ihastumista vammaisen miehen ja vammattoman naisen välillä. Jos sukupuoliasetelmat kääntäisi toisin päin, moni tapaus voisi saada lukijan silmissä hyväksikäytön sävyjä. Piileekö tässä yksi syy, miksi kertomuksia vammaisen nai-.

Onko tabu kuvata naishahmoa, johon kohdistuu holhousta, hoivaa ja vallankäyttöä? Kirjoista loistavat poissaolollaan myös henkilöt, jotka kuuluvat useampaan kuin yhteen vähemmistöön, kuten maahanmuuttajataustaiset vammaiset. Iältään useimmat kirjallisuuden vammaiset ovat nuoria tai työikäisiä aikuisia. Kehitysvammaisuutta tavalla tai toisella sivuavaa kotimaista kaunokirjallisuutta on ilmestynyt yllättävänkin paljon, minkä voi huomata vaikkapa tekemällä kirjaston aineistohaun.

Olen pyrkinyt esittelemään teoksia, joissa vammaisuus tai erilaisuus on mahdollisimman tärkeässä osassa, useimmiten päähenkilön ominaisuus. Kun päähenkilö edustaa jotakin vähemmistöä, on helppo ratkaisu tulkita vähemmistöön kuuluminen teoksen teemaksi. Sitä se ei kuitenkaan välttämättä ole. Esimerkiksi homoseksuaalisuus voi olla romaanin päähenkilössä vain piirre muiden joukossa ilman, että se tekee kirjasta automaattisesti homoromaania.

Voiko sama päteä kehitysvammaisuuteenkin, vai määrittääkö vamma ihmistä aina niin laaja-alaisesti, että päähenkilölle kirjoitettuna se määrittää myös koko tarinaa? Selkeää vastausta käsittelemäni teokset eivät anna. Ikään kuin vammansa vastapainoksi kaunokirjallisuuden kehitysvammaisilla on usein luonteenpiirteitä, joita pidetään ihmisessä hyvinä ja tavoiteltavina.

Heidät kuvataan iloisiksi, nöyriksi ja vähään tyytyväisiksi. Missä ovat vammaiset, jotka osaavat vaatia - muutakin kuin huolenpitoa?

Ainakin osa heistä kirjoittaa itse. Molemmat tekevät sanoituksia, ja Kurikka säveltää kaikki yhtyeen kappaleet. Aallon laulutekstit ovat yhteiskuntakriittisiä, ja moneen niistä on poimittu huomioita yksilönvapautta rajoittavasta asuntolaelämästä.

Pertti Kurikan omat sanoitukset eivät ole yhtä osoittelevia ja vaikuttamaan pyrkiviä, vaan enemmänkin tuokiokuvia. Hänen kappaleensa Puhevika alkaa kuitenkin niin suorasukaisesti, että sille on vaikea vetää vertoja. Myös Asko Sahlbergin Höyhen-romaanissa hoitajat uhkailevat toistuvasti, että päähenkilö Ville jää ilman kahvia, kun tämä ei käyttäydy heidän mielensä mukaan. Kahvin asema on keskeinen suomalaisissa työ- ja asuinyhteisöissä.

Kahvin juominen liittyy taukoihin ja sosiaaliseen yhdessäoloon. Näennäisen yksinkertaisella lauseella voi olla monia merkityksiä. Ehkä laulun Pertti ei kykene tilaamaan kahvia, koska hänen puheestaan on vaikea saada selvää, tai ehkä joku muu päättää Pertin asioista tämän puolesta. Kahviaiheisia vallankäyttölauseita voi esittää myös vammattomille tai lievemmin vammaisille ihmisille.

Sinä olet niin fiksu, että kyllä sinä osaat keittää itse kahvisi tai Me menemmekin tästä juomaan kahvia tuonne toiseen huoneeseen. Pertti Kurikka sanoo yhdellä laulutekstillä yhtä paljon kuin vuolassanaisempi kirjoittaja kokonaisella romaanilla.

Tässä vaiheessa haluan toivottaa omasta puolestani onnea vuotiaalle yhdistykselle ja kiittää mielenkiinnosta teitä, hyvät kuulijat. Kiitän myös Marja-Leena Hassista, jonka kanssa olen käynyt sähköpostikeskustelua ja jolta olen saanut lukuvinkkejä aiheeseeni liittyen.

Aloitin esitykseni lainaamalla Jukolan Timoa, ja sitaattiin häneltä haluan myös lopettaa. Kun Timo puolustaa itseään Juhani-veljelleen, hän sanoo: Mutta tällä päällä vaellan halki tämän maailman yhtä kunniallisesti kuin sinäkin taikka jokin muu, mies tai vaimo. Anniina Ala-Soini Opiskelija, Helsingin yliopistossa. Kotimaisen kirjallisuuden amanuenssi Niina Niskanen välitti kesällä opiskelijoille tiedon, että Suomen kehitysvammalääkärit ry: Ajattelin, että tässäpä minulle sopiva homma.

Aihetta ei ilmeisesti ole aiemmin juuri tutkittu. Oli mielenkiintoista ottaa selville, mitä ja miten kehitysvammaisista on kirjoitettu, ja koko joukko heitä suomalaisesta kirjallisuudesta löytyikin. Siunattu hulluus Hietala, Mirjami Isoveli Kiiskinen, Jyrki Jos minulla ei olisi rakkautta Kivi, Aleksis Seitsemän veljestä Pakkala, Teuvo Teoksessa Pikku ihmisiä Palviainen, Jukka-Pekka Reino Pertti Kurikan Nimipäivät. Siivet Runeberg, Johan Ludvig Teoksessa Vänrikki Stålin tarinat Sahlberg, Asko Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,.

Jag vill veta www. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen Brottsoffermyndigheten. Raskauden alussa mielen täyttävät raskauden fyysiset muutokset ja ajatukset itse raskaudesta tunteellisuus huoli lapsen menettämisestä stressaantuminen väsymys Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä.

Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Erilaista, samanlaista sisaruutta ja ihanan älytöntä touhua! Teidän talonne on upouusi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista.

Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu ÄI 61 Nir Kirjapäiväkirjan ohjeet 1.

Millainen teksti kirjapäiväkirja on? Kirjapäiväkirja tarkastelee lukemiasi teoksen erilaisten teemojen kautta. Teemoja luetellaan näissä ohjeissa tuonnempana.

Fereshte ja Anna katsovat kuvaa. Tämä on minun perhe. Hän on minun äiti. Äidin nimi on Samiya. Kirjaraportti Elina Karhu P08D Suhteen pulmana on Saaran ongelmat oman. Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Bible for Children www. Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Millaista on olla mies?

Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo. Sergei Radonezilainen -keppinukke - Leikkaa hahmot ja lavasteet irti - Liimaa hahmon peilikuvat yhteen pohjapaloistaan katso mallia ruhtinashahmosta. Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.

Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat. Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry: Paljon vaatteita päälle ja.

Seksuaalineuvontaa kehitysvammaisille aikuisille, heidän vanhemmilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille EU-Grundvik -rahoitteinen kehittämishanke osanottajia Belgiasta, Saksasta, Unkarista,. Minä luen sinulle -kampanja Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa. Lapsi tarvitsee tietoa kehitysvammaisuudestaan! Miksi on tärkeä puhua lapselle hänen kehitysvammastaan kuva: Miksi on tärkeää puhua lapselle hänen.

Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Sä oot varmaan uusi. Heidän lapsiaan ovat Reino, Jaana ja Veera. Hän on vielä vauva. Henry-vaari on perheen vanhin. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,. Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,.

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta. Kehitysvamma Äiti ei pysy kärryillä Käsitykset vammaisuudesta ja näkemykset vammaisista henkilöistä ovat kansainvälisesti.

Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. Nettiraamattu lapsille Jaakob, petturi Kirjoittaja: Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa. Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: Luetaan ääneen selkokirjaa -kampanja Järjestä lukuhetki! Starttipaketti selkokirjan ääneen lukijalle Sisältö Ääneen lukijalle 1.

Miksi kannattaa lukea ääneen? Näin valmistelet lukuhetkeä 3. Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? And the five big questions Copyright Talentum Media Oy ja. Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme.

Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia. Varhaiskehitys Lapsen nimi 1. Milloin lapsenne otti ensiaskeleensa? Minkä ikäisenä lapsenne sanoi ensisanansa? Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? Matka, romaani; Rakkaani kosketa minua, runoja; Apolloperhonen, runoja; Rakastettu leskirouva Gold,. Kukaan ei saa koskea siihen ilman sinun lupaa. Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää!

Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille. Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa.

Muutos tuo aina haasteita. Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: Helikopteri Jo vuotta sitten italialainen keksijä Leonardo da Vinci suunnitteli helikopterin. Silloin sellaista ei kuitenkaan osattu vielä valmistaa. Vasta 70 vuotta sitten tehtiin ensimmäinen toimiva. Vihkiköön maistraatti vaikka isän ja tyttären.

Onneksi helluntailaisilta ja vapaakirkkolaisilta ei tulla vaatimaan oman uskon turmelemista. Toi oli hyvä, siellähän on pedofiilit ihan ytimessä paimentamassa opetuslapsia ja niiden lapsia.

Mitä pienempi seurakunta, sen kieroutuneempaa meno. Iso kristillinen kirkko syrjii, helluntaiseurakunta eli nämä hienot uskonmiehet saarnastuolissa syyllistyvät lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Erästä kuuluisaa yhteiskuntafilosofia lainaten: Aivan sama suostuuko kirkko vihkimään homopareja tiloissaan, tärkeintä on että yhteiskunnassa heillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin heteropareillakin. Kirkko saakoon elää omaa elämäänsä laillisuuden rajoissa kaikessa rauhassa, kunhan Suomen kansa vihdoinkin älyää vaatia kirkon ja valtion eroa.

Tätä maata ei voi auttaa enää muu kuin totaalinen sekularismi. D Nuortenryhmat ovat tarkea henkireika monelle nuorelle seksuaali- tai sukupuolivahemmistoon kuuluvalle teinille. Suojaikaraja on ja pysyy eika Seta ole mikaan orgioita jarjestava taho vaan suojapaikka monelle nuorelle joka ei uskalla tai voi kotona tai koulussa puhua ihastuksistaan tai tulevaisuuden suunnitelmista.

Kyllahan alaikaisille ihan kouluissakin puhutaan seksista ja annetaan valistusta. Onko siina jotain vikaa? Pidän erittäin arvelluttavana, että aikuiset järjestävät alaikäisille lapsille seksuaalisuuden perusteella minkäänlaisia leirejä. Kyllä pitää olla nuorella muutakin päässä kuin seksuaalisuutensa! Onhan koulussakin seksivalistusta jo ala-asteella, joten miksi Seta ei voisi järjestää sitä myös? Itse olisin nuorena varhaisteininä tarvinnut jonkun, jolle puhua ja jolta kysyä asioista.

Opettajalta tai kavereilta on vähän vaikea kysyä mitä tekisin kun olen ihastunut parhaaseen kaveriini. Heteroiden on mahdotonta ymmärtää miltä se tuntuu kun ei uskalla aikuisenakaan mennä kavereiden kanssa saunaan, kun koko ajan miettii että jos joskus kerron olevani bi, niin loukkaantuvatko he etten ole aikaisemmin kertonut asiasta ja olen kuitenkin käynyt saunassa heidän kanssaan jne. En ole kertonut asiasta kuin puolisolleni, koska mielestäni ei ole ollut tarvetta koska olen "heterosuhteessa".

Nyt meni täysin överiksi. Koskaan kirkkoon kuulumaton, turvan pieksäjä ohjeistaa miten kirkon tulee toimia. Vittuako se sinulle kuuluu, olethan muutenkin ulkopuolinen. Ei tarvitse kuulua kirkkoon ollakseen oikeutettu arvostelemaan kirkkoa. Suomessa on valtion kirkko joka on oikeutettu veronkantoon ja silloin kaikkilla veronsa Suomeen maksavalla on oikeus arvostella kirkkoa ja sen työntekijoitä. Niin kauan kun poliisislla tai rajavartijalla ei ole oikeutta päättää ketä palvelee, ei myöskään papilla pidä olla mahdollisuutta päättää kenet siunaa avioliittoon.

Jos ei miellytä vihkiä mies- tai naisparia, etsi uusi duuni. Lopetan vaatimisen kirkkovihkimiseen siihen paikkaan kun kirkko ja valtio erotetaan toisistaan, jota tosin toivon huomattavasti enemmän kuin kirkkohäitä. Räsäsen suhteen mielenkiintoista se että hän haluaa palata raamatun ajan kirkkoon, ihanko sitten lapsiuhreineen, orjineen ja vaikka naisen asemaa ajatellen? No se ainakin vaientaisi tuon ihmishirviön. Minua itseäni ihmetyttää tämä Raamatun pitäminen Pyhänä ja Totena, ja silit siitä otetaan osia tosi valikoiden.

Itse piispa Repo sanoi, että Vanha Testamentti on toissijainen Kristinuskossa mutta kyllä avioliittoa ja homoja käsiteltäessä laintaan osia tästä "toissijaisesta kirjasta".

Itse uskon Jumalaan mutten Raamatun kirjaimellisuuteen. Satun tietämään aivan liikaa kirkkohistoriasta ja Raamatuista.

On outoa, että näiltä Raamattuun vetoajilta ei koskaan saa vastausta mm. Niillä kun sattuu olemaan eroja mm. LIsäksi en tähän mennessä ole koskaan saanut vastuasta kysymykseen, että miksi sikaan koskeneita ei kivitetä, kun homot pitäisi? Samassa lakitekstin sisältävässä Mooseksen Laeissa nämä molemmat säännöt ovat.

Sen sijaan aina saan vain uskovan kantaa tukevia lainauksia, ja muut lainaukset jätetään huomioitta. Olen sitä mieltä, että on väärin vaatia avioliittoon vihkimistä kirkossa, koska kirkko määrää oman avioliittonsa heteroille. Tosin kirkon myös pitäisi kunnioittaa Jeesuksen suvaitsevaisuutta alleviivaavia opetuksia sen sijaan, että vedotaan Paavalin suvaitsemattomuuteen. Paavalin, joka vain omien sanojensa mukaan on tavannut Jeesuksen näyssä. Raamattua ei lueta valikoiden.

Vain juutalaisia, jotka ovat Jumalan omaisuuskansa ja siksi erityisasemassa myös puhtauden suhteen, kielletään koskemasta sikoihin jne. Tämän noudattamista ei vaadita lainkaan meiltä pakanakristityiltä. Jumala rakastaa jokaista homoa, mutta ei voi Raamatun mukaan hyväksyä homoutta.

Kristinuskoon ei kuulu lapsien uhraamiset, naisten syrjiminen tai pedofilia. Hyvään tässä yritetään pyrkiä, vaikka epätäydellisinä ihmisinä usein epäonnistutaan. Yrittäkää ymmärtää, että kaikki tässä ollaan ihmisiä vain.

Haistapaskan ylimielinen ja kyyninen homppeli Jari B-rappu Tervo, poltin kaksi kirjaasi juuri saunanuunissa. Toivon sinulle Hiviä väljään hanuurisi. Itse haluaisit ohjailla ja antaa ohjeita koska pidät itseäsi älykkönä luettuasi kirjaa, joka perustuu Lutherin, historian pahimman rasistin mielipiteisiin.

Onko pakko olla niin agressiivinen ja mauton? Tuollainen kommentti antaa sinusta vaan tyhmän ja lapsellisen kuvan. Jos on vähänkään älyä tai sivistystä niin ymmärtää jättää tuon tyyppiset haukut ja toivottelut kirjoittamatta.

Ajattele Tervosta ihan mitä vaan siihen sinulla on oikeus mutta pidä nyt hyvä ihminen ne ajatukset omana tietonasi. Ja hei, mitä tahansa Tervostakin ajattelee niin ei sitä tyhmäksi tai saamattomaksi voi kutsua. Voiko teistä sanoa samaa? Että ei olis vaan kyse kateudesta Suomessa nämä asiat tahtovat mennä ns. Runsaat 50 vuotta sitten tehtiin yhä "etusivun uutisia" siitä, että Suomessakin oli homoja. Mikä nyt oli koomista. Homojen asiallisen puolustuksen julkaisu johti syytteisiin homoilusta. Heidän typeryyksiensä julkaisematta jättö muihin seurauksiin.

Ei näissä jutuissa Suomessa ole ollut mitään järkeä tai tasapainoa. Toinen asia on, tai oli, että juuri sen vuoksi homoilut kiinnostivat mm. Sillä oli Helsingissä mm. Demarit ja Kepu jahtasivat homoja ja lesboja vastaavista syistä. Jos SETA muutti peruskirjaansa hänen vuokseen, mitä on julkisuudessa väitetty, niin mielenkiintoisin osa "homo- ja lesbojutuista" on tekemättä. Uutisvuodossa esiintyessään Tervo keskittyi pääministerin piikittelyyn ja ivailuun. Se ohjelma riitti minulle ja kohta muukin nykyinen tv- ohjelmien tarjonta: Hyvin on valistus mennyt perille, sen näkee ja kuulee kaikkialla.

Nyt Tervo vuodattaa traumaansa ja kaunaansa muidenkin kanavien kautta ja perii siis pakkomaksun lupa- ja tilausmaksujen maksajilta. Tervo yhtyy tekstissään homojen ja lespojen kuoroon, aateveljiä kun ovat. Tervon tarina on samaa alatasoa mitä homot ja lespotkin tv- keskustelussa esittivät: Huomio kiintyi siihen, että normaalin parisuhteen kannattajien puheenvuorot olivat maltillisia ja kukin perusteli kantaansa asiallisesti luonnonjärjestykseen tai Raamattuun vedoten. Kun kristinusko perustuu Raamattuun, pitäisikö siitä lipsua maallistuneiden ja kirkosta eronneiden mielipiteiden takia?

Viime aikoina on ollut pyrkimystä arvojohtajan asemaan, mutta valitettavasti meiltä puuttuu moraalijohtaja. Tervo ja monet muut korostavat itseään toteamalla: Varmaan se kirkko ja uskon perusasiat tulevat mieleen jossain vaiheissa, esimerkiksi se kuultiin kun kaivosmiehet pääsivät maan pinnalle. Erään ateistivaltionkin väki muuttui yhdessä yössä niin uskovaiseksi, päämiestä myöten.

Täällä ateisteja ei näytä muu kiinnostavan kuin hautakivien kaataminen, kirkkojen polttoyritykset ja yllyttäminen kirkosta eroamiseen, kyllähän kirkko hoitaa päätehtävänsä ohella ihmisten avustamisen niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Ateistit käyvät tahallaan kamppailua näiden avustusmahdollisuuksien vähentämiseksi. Kiusa se on pienikin kiusa. Ja minä kun pidin niitä homopuolen kommentteja enemmän asiallisina ja perusteltuina, kun kirkollisen puolen kommentit. Näin eri tavoin voi heterokin asiat nähdä.

Kuulun vielä kirkkoon, enkä ole sieltä heti eroamassa. Toki seuraan mielenkiinnolla, mihin asiat kääntyvät. Uskoni pysyy, mutta kirkko on ihmisten rakennelma. Raamattu on kirja; ihan oikeaasti. Kaikkea lukemaansa ei älykäs ihminen usko ja homojakin on ollut niin kauan luonnossa kuin ihmisiäkin ja myös eläinten joukossa ilmenee homoseksuaalisuutta. Koita kestää se, sillä juuri luonnonjärjestystä et pysty hirveästi muuttamaan, vaikka uskoisitkin vanhoihin kirjoituksiin.

Maallistuminen, vaikutteet ympäristöstä esim. Epäilen, että CIA on kehittänyt ohjelman maapallon väestön liikakasvun hillitsemiseksi, ja siihen homot ja lespot ovat ylivoimaisesti ovelin keino.

Me uskonnottomat olemme yhtä vähän toistemme kaltaisia kuin te uskossa olevat tai muuten vain kirkkoon kuuluvat. Meidänkin joukossamme on homoja, heteroja, suvaitsevia, suvaitsemattomia, mustia ja valkoisia, pieniä ja suuria. Ainoa ero näyttäisi olevan, että me emme halua rajoittaa ihmisetn toimintaa eli laatia lakeja jonkin satukirjan perusteella, vaan järkiperustein. Vanhemman ja lapsen välinen avioliitto on tietenkin kiellettävä!

Sitä ei pidä kuitenkaan kieltää uskonnollisin perustein, vaan kokemusperäisen tiedon perusteella: Vieras, joka kirjoitit, että lapsen ja vanhemman avioliitto täytyy luonnollisesti kieltää, koska heidän jälkeläisensä suurella todennäköisyydellä ole terveitä tms. Mutta homot ja lesbothan eivät voi saada lapsia ollenkaan. Eikös se ole hieman luonnotonta? Täytyy hankkia joku kolmas osapuoli mukaan kuvioon. Mielestäni se on älytöntä ja epäluonnotonta.

Huomaa miten surkeat argumentit näillä raamattuihmisillä on. Aina kun joutuu alakynteen, vedetään hihasta se villikortti jota ei voi kyseenalaistaa kun sen aina oikeassa ja kaikki muu väärässä, ja tämän kortin nimi on raamattu. Itseänihän se ei haittaa koska olen mies, ja minä saan puhua ja minulla saa olla mielipiteitä. Ja minullahan on kirjan mukaan oikeus murhata jokainen vastaan tuleva nainen joka uskaltaa minulle puhua tai minua vastustaa. Kyllä olisi Rva Räsänenkin jo teloitettu kylänvanhimpien päätöksellä jo monen monta kertaa, kun tuntuu omistavan mielipiteitä.

Ja samantien orjuus takaisin, kyllä minäkin haluan kymmenen orjaa tekemään kaiken puolestani! Ja orjiahan saa sitten raiskata, pahoinpidellä ja tappaa oman mielensä mukaan koska kellään ei ole ihmisoikeuksia paitsi vapaalla valkoisella miehellä. Alan oikeasti pikkuhiljaa kannattamaan tällaista järjestelmää, ehkä näiden raamattu-hihhuleiden puheissa on jotai järkeä!

Tervo, on ylimielinen egoisti. Jonka joka ohjelman ja kirjan olen onnistunut välttämään. Se meni kirpparille heti.

Vittuilemalla ja sarkasmilla ei saa ystäviä, eikä vaikutusvaltaa. Kyläbaarin tasoisissa paikoissa voi saada kännäriltä pummattua bissen.

Itse olen täysuskovainen mutta vähääkään en ymmärrä näitä homovastaisia mielipiteitä ja häpeän silmät päästäni jo lukiessani.

Missähän kohtaa raamattua sanotaan että homous on uskon vastaista yms. Nimenomaan korostetaan rakkautta ja hyväksyntää. Vois tälläset kuvitteelliset vanhoillisuskovaiset vetää itsensä narunjatkoksi, muuta eivät ansaitse. Toivon kaikille säälittäville homovastaisille paljon lapsia joista tulee näitä "häiriintyneitä" eli homoja. Nimenomaan tällaisia ohjelmia pitää katsoa, jotta ne Juudaksen takaa ilmenevät maireat hymyt paljastavat todelliset luonteet ja tarkoitusperät.

Jos en jo kuuluisi kirkkoon, niin liittyisin tuon illan keskustelun jälkeen! Tulipa kirkon puolelta kerrankin aika selkeitä kannanottoja. Missä vaiheessa Halonen on moisia rangaistuskäskyjä antanut? Uutisoinneissa hän kyllä tuomitsi iskuja, pitkälti sen tuloksena että toimittajat olivat häntä jahdanneet tuomitsemisten perässä.

Minulla ei ole homoja vastaan mitään, enkä syrji heitä, vaikka uskon homouden olevan luonnotonta. Olkoon jokaisella oikeus uskoonsa tai mielipiteeseensä, kunhan tuo sen esille muita kunnioittavalla tavalla. Oikea suvaitsevaisuus ei ole kaikkien kanssa kaikesta samaa mieltä, vaan kunnioittaa niitä, jotka ovat eri mieltä. Suvaitsemattomuus on sellaista missä ilkeämielisesti vääristetään mitä toinen on sanonut sekä käytetään pilkkaavia ja loukkaavia nimityksiä niistä joiden kanssa on eri mieltä.

Yllä on hyvä vastaus tähän Jari Tervon kirjoitukseen. Minut todennäköisesti teilataan mielipiteiteni takia kokonaan, mutta minun on tehtävä, mitä on tehtävä. Uskoni on minulle kaikki kaikessa, jos Jeesuksen seuraaminen vaati sitä, että ihmiset kääntyvät minua vatsaan sitten se vaatii.

Aion pysyä Raamatun sanassa. Jari Tervo itse syyllistyy toisten loukkaamiseen ja pilkkaamiseen. Eikö toisen ihmisen haukkuminen pähkähulluksi enää olekaan rikoslaissa kunnianloukkauksen viittavaa toimintaa? Blokissaan Jari Tervo loukkaa sanoilla ihmisiä, joilla on toisenlainen vaakaamus sekä uskovia ihmisiä. Samoin hän hyökkää karkeasti Raamatun arvovaltaa vastaan. Tämä taas viittaa rikolaissa olevaan Jumalanpilkkalain.

Niin kyllä se rikoslaissamme on edelleen. Vaikkakin joskus tuntuu aika useinkin , ettei se kaikkia koske! Jari Tervohan tai juuri olla se kovasydäminen ihminen, eikä Päivi Räsänen. Päivi ilmaisi keskustelussa sivistyneesti oman arvomaailmansa ja mihin se perustuu Raamattuun , ilman toisten nimittelyä tai solvaamista. Kaikki uskovat eivät vastustaneet naisten äänioikeutta.

Homojen avioitumisoikeutta vastustavat kristityt eivät ole tässä kohtaa vielä kypsässä uskossa sekä he ovat ymmärtäneet Raamatun opetuksen väärin. Kaikki uskovat eivät vastusta homojen avioitumisoikeutta. Mutta toisaalta tällä näkökannalla voi perustella myös rasismia, nais- ja miesvihaa, naisen vaientamista kirkossa jota kyseinen teksti käsitteleekin sekä monia muita syrjinnän muotoja. Enkä ole koskaan nähnyt kirkon suhtautuvan esimerkiksi satanisteihin tällä tyylillä Kirkon edustajat ovat myös tuominneet monia täysin harmittomia uuspakanallisia uskontoja Wicca näin esimerkiksi suomatta ajatustakaan heidän omalle vakaumukselleen.

Päinvastoin Räsänen ja Repo ovat hyvin selkeästi ilmaisseet hyväksyvänsä homot lähimmäisinään, mutta ovat heidän kanssaan eri mieltä homoudesta. Tarkoittaako tämä sitä, että jos olen sitä mieltä, että kristityt ovat väärässä uskossa ja että heidän ei tule saada sitä totuettaa "Homo saa olla mutta homoseksuaalisuuden toteuttaminen on syntiä.

Toki hyväksyisin heidät lähimmäisikseni, kunhan he vain pysyisivät erossa omasta uskonnostaan. Elämän luonnollisuuteen kuuluu elämän jatkuminen omien jälkeläisten kautta.

Tämä todistaa vahvasti sen mikä on luonnollista ja luonnotonta, uskoo sitten Raamattuun tai ei. Tämän ajatuksen mukaan olisi luonnollista myös, että jokaisen naisen tulisi synnyttää lapsia niin pitkään kun kunto riittää ja niin monta kuin pystyy , miesten tulisi saada pitää haaremia suvun jatkuvuuden takaamiseksi ja jokaisen tulisi mennä naimisiin, halusi tai ei.

Ei vaan hetkinen, eihän avioliitto oikeastaan kuulu luonnonjärjestykseen. Se on ihmisen luoma käsite! Myöskin seksin rajaaminen pelkkään avioliittoon on luonnotonta, sehän tuottaa paljon vähemmän jälkeläisiä kuin moniavioisuuden ja vapaan seksuaalisuuden suosiminen Ja jälkeläisten hamkkiminenhan on näin biologiselta kannalta lajimme elämän tarkoitus.

Hetkonen, puhuukohan joku nyt tässä itseään pussiin? Näköjään raamattu ja luonnonvalinta eivät sovi ihan yhteen toistensa kanssa Ja minun täytyy muistuttaa myös eräästä asiasta: Jos homoseksuaalisuudesta ei luonnon kannalta olisi mitään hyötyä, olisivat homoseksuaalisuuden aiheuttavat geenit karsiutuneet pois ankarassa luonnonvalinnassa jo aikoja sitten. Uusimpien tieteellisten tutkimusten mukaan homojen tehtävä oli toimia eräänlaisina 'varaäiteinä' ja lastenhoitajina, mikä oli tarpeeksi hyvä syy geenien siirtymiselle eteenpäin.

Älkääkä myöskään unohtako, että monissa kulttuureissa bi-seksuaalisuus oli normi, ja joissain se on yhä esim. Ja aivan näin lopuksi: Olen nainen, alaikäinen, neitsyt, agnostikko, seksuaalisuudeltani kyseenalaistava enkä katsonut Homoiltaa.

Sen lisäksi isovanhempani olivat lestadiolaisia ja minut on laskettu hieman keskimääräistä älykkäämmäksi. Myöskään nimimerkkiäni ei ole tarkoitettu irvokkaaksi pilaksi vaan se todellisuudessa on yksi ristimänimistäni. Nyt teidän ei tarvitse spekuloida vihaisissa kommenteissanne seksuaalista suuntautumistani, mahdollista aivovammaani, ikääni, älykkyysosamäärääni yms.

Ah, näköjään triple postasin. Olen pahoillani, koneeni on katsokaas hieman takellellut viime aikoina Tämä antaa minusta nyt ihan järkyttävän lapsellisen spammerin kuvan. Pyydän anteeksi ja toivon että joku moderaattori tms. Yhteiskunnan tehtävä ei ole muuttaa uskontoa. Yhteiskunta vihkiköön vaikka lehmän ja kamelin liittoon, jos niin haluaa. Sitä varten on maistraatit. Mutta Suomessa kuten monessa muussakin maassa on uskonnonvapaus ja on hyvin vaarallista jos yhteiskunta pyrkii muuttamaan uskontoa.

Ja miksi yhteiskunnan paine kohdistuu vain luterilaiseen kirkkoon? Miksi kukaan ei vaadi muslimeja tai katolisia vihkimään homoja? Koska luterilaisella kirkolla on Suomessa vihkioikeus, muslimeilla ja katolilaisilla ei. Yhteiskunta on tämän oikeuden kirkolle antanut. On oikein ja vähintään kohtuullista, että kirkko tosissaan miettisi tästä oikeudestaan luopumisesta. Väärin, avioliittolain mukaan rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle voidaan myöntää vihkimisoikeus: Eli oma uskonnollinen yhteisö pystyyn ja vihkimisoikeutta hakemaan.

Lisäksi ortodokseilla on vastaavanlainen asema kuin luterilaisella kirkolla. He eivät hyväksy edes naispappeutta. Kukaan ei mainitse tästä, miksi? Maistraatti on niitä varten, jotka eivät saa kirkkovihkimistä. Miksi he sitä ylipäänsä haluavat kun eivät usko raamattuun.

Kirkkohan on perustettu nimenomaan raamattuun uskoville. Ihmiskunnan historiassa on tullut aina uusia uskontoja niiden niiden vahojen uskontojen tilalle, jotka eivät ole pystynee seuraamaan ihmisten yleisen arvomaailman muutosta. Myös kristinusko ja esim. Luterilaisuushan syntyi nimenomaan sen takia että katolinen kirkko ei suostunut muuttuman yhteiskunnan mukana.

Joten on naurettavaa argumentoida sillä että kirkon ie pidä muuttua, ja että se on aina ollut sama. Kirkko joka ei toimi yhteiskunnan mukana, hajoaa kuten Suomessakin vihdoinkin on kiihtyvällä tahdilla käymässä ja siitä lohkeaa uusia pieniä fundamentalisti ryhmittymiä, joissa harjoitetaan insestiä, pedofiliaa ja muuta uskonnoille ominaisia asioita. Islam syntyi aivan eri syistä. Se syntyi suoraan pakanauskontojen päälle. Muhammed oli aiemmin kamelikuski ja oli kauppamatkoillaan tutustunut sekä juutalaisuuteen että kristinuskoon.

Hän keksi tarinat enkeli Gabrielista ja loi sitten islamille mieleisensä jumalan. Islam syntyi Muhammedin henkilökohtaisiin tarpeisiin. Ehkä kannattaisi perehtyä enemmän Kristinuskon synty historiaan, kun alkaa asiasta enemmän muuta inttämään eli valehtelemaan.

Lisäksi Kristinuskon ytimen varjo oli jo ennalta ilmoitettu n. Siihen vielä, kun lisätään Kristinuskon Uuden Testamentin aikainen ja jälkeinen aika, niin aletaan olemaan melkein vuodessa. Joten palataanpa takaisin maanpinnalle, eikä leijailla rajoitetun ymmärryksen ja kapea-alaisen elmämänkokemuksen kanssa siellä kuvitteluiden pilvilinnoissa.

Kyllä se on niin, että jos Kirkko ei halua vihkiä näitä homopareja, niin olkoot vihkimättä. Menkää pyytämään pelaamaan pääsarjaan jalkapalloa tai jääkiekkoa johonkin seuraan, jos eivät teitä halua ottaa mukaan, kun asiallisesti ilmoittavat teillä olevan riittämätön fyysinen kunto ja ehkä pelitaidotkin voi olla huononlaiset. Mutta ehdottovat seuransa kannattajäseneksi liittymistä. Mutta sehän ei teille kelpaisi. Niin alkakaa, vaan syyttään niitä ihmisarvonne polkemisesta ja ties mistä muusta mitä nyt pidäkkeettömään mieleenne tuleekin.

Yhtä absurdia on syyttää Kirkkoa siitä, että heillä on omat säännöt, niinhän kaikilla yhteisöillä on omat sääntönsä. Ja, jos ei kelpaa nuo säännöt niin yhtei- söstä voi aina erota ja sillä selvä. Minun käsitykseni mukaan kristinusko, kuten juutalaisuus ja islamn, perustuu ikivanhoille tarinoille ja myyteille alkaen tuhansien vuosien päästä ennen Jeesusta, joka väitti täyttävänsä juutalaisten profetian.

Kristinuskon menestys perustuu lähinnä siihen, että Rooma käytti sitä poliittisesti hyväkseen tekemällä siitä joskus luvun lopulla valtionuskonnon. Ainoa syy, miksi kristitinusko on levinnyt niin laajalle on eurooppalaisten imperiumien ansiota.

Molempia lähetysuskontoja kristinusko että islamia on levitetty kaikkein voimallisimmin miekan avulla. Niiden avulla alunperin Lähi-idästä kotoisin oleva historiallinen ja myyttinen kirjallisuus ja siihen perustuva kulttuuriperintö on levinnyt räjähdysmäisesti ympäri maailmaa.

Kristinuskon uskonpuhdistus oli oikeastaan aika poikkeuksellinen siinä mielessä, että toisin kuin muiden uskontojen kuten islamin uudistamispyrkimyset, se onnistui tehtävässään. Tämä johtui lähinnä siitä, että eurooppassa uskonnollisen instituution valta ei ollut yhtä jykevällä pohjalla kuin muilla alueilla.

Joten voitaisiin sanoa, että uskontoa ei räätälöidä palvelemaan mitään erikoista arvomaailman muutosta, vaan vaikutusvaltaiset teokraatit pitävät kiinni asemastaan kynsin ja hampain. Jos joku yrittää uudistaa jotain, niin tyypillisesti tämä uudistaja menettää päänsä. Näin on ollut varsinkin islamin ja kristinuskonkin kohdalla. On myös ihan yhtä paha, jos yhden uskonnon annetaan vaikuttaa liiaksi yhteiskuntaan.

Jos kirkko ei halua vihkiä, se on minusta kirkon oma asia. Yhteiskunnan ja sen päättäjien sen sijaan ei pitäisi taipua kirkon tahtoon, vaan lakeja säätävien vaaleilla valittujen henkilöiden tulisi kuunnella kansalaisia ja seurata aikaa. Jos itse olisin homo, eroaisin luterilaisesta kirkosta siitä syystä, että kirkko ei hyväksy minua sellaisena kuin olen. Hengellisyyttä voi harjoittaa ilman kirkkoakin.

Mitä kristillisdemokraatteihin tulee, pitäköön mielipiteensä - miten on valtapuolueiden laita? Uskokoon ihminen vaikka ratapälkkyyn, mutta ei sekoiteta sitä yhteiskuntaan Suomessa vaikuttaa kymmeniä uskontoja, jäsenmäärältään suurimpana islam. Ei mene kauan kunnes islamilaiset alkavat vaatia oikeuksiaan harjoittaa uskontoaan omien lakiensa sharia mukaan, ainakin omassa keskuudessaan, mutta ennen pitkää aletaan vaatia, että se korvaa Suomen lait. Taipumus moniavioisuuteen on perinnöllistä.

Siis ruvetaan vaatimaan moniavioisuutta genetiikkaan ja ihmisoikeuksiin vedoten. Eiks olis ihanaa, kun viikon aikana olis joka ilta eri ihminen petikumppanina. Homo- ja lesbopareille tietysti samat oikeudet: Minä menisin vielä pidemmälle ja kieltäisin kaikki uskonnot lailla. Sen verran rumaa jälkeä uskonnot ovat kautta aikain saaneet aikaan. Tällä samalla logiikalla voidaan sanoa, ettei kirkon pitäisi puuttua homojen adoptio-oikeuteen koska se on valtion asia.

Uskon paineen kohdistuvan siksi luterilaiseen kirkkoon, koska valta osa Suomessa kirkkooon kuuluvista kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Sen verran rumaa jälkeä uskonnot ovat kautta aikain saaneet aikaan". Itse olen hetero nainen, kirkkoon kuulumaton. En minäkään marssi kirkkoon vaatimaan vihkimistä, kun en heidän kriteerejään täytä.

Suomessa on paljon kauniita linnoja, huviloita ym. Ja aivan vapaasti saan valita sinne ihmisen lukemaan otteita raamatusta jne. Mielestäni yhteiskunnassamme tulisi sateenkaari pareilla olla täysi vihkimisoikeus, mutta ei kirkon tähän tarvitse osallistua. En minäkään marssi moskeijaan kertomaan, että haluan syödä siellä possun lihaa. Uskonnot toimikoon omalla tavallaan oman ryhmänsä sisällä niin kauan, kun eivät vaaranna ryhmänsä ulkopuolisten ihmisten henkeä, fyysistä koskemuutta ja taloudellista asemaa.

Eikö olisi jo aika erillistää ev. Tällöin ei tällaisilla molemminpuolista vihaa lietsoville keskusteluille olisi edes sijaa.

Tiivistit koko jutun miten itse sen ajattelen. Kuulun kirkkoon ja hyväksyn täysin heidän konservatiivisuutensa, vaikka olenkin ns.

Itse olen naisen kanssa asuva nainen ja olemme rekisteröineet parisuhteemme, mutta sehän ei ole täysin sama kuin avioliitto! Miksi päättäjät eivät vihdoin voisi päättää niin että maistraatissa voi suorittaa normaalin vihkimisen. Miksi pitää erotella rekisteröity parisuhde ja avioliitto? Koska luterilainen kirkko on omasta tahdostaan ottanut hoitaakseen yhteiskunnalle kuuluvia palvelutehtäviä.

Avioliittoon vihkiminen on yksi näistä. Se on aivan sama mitä kirkko haluaa ja on. Jos luterilainen kirkko haluaa pysyä valtionuskontona, on sen edustettava valtion kansalaisia. Toinen ongelma on lainsäädännöllinen. Homosuhteita ei merkitä avioliitoiksi, ja rekisteröity parisuhde on lain edessä eriarvoinen avioliittoon nähden.

Joudut myös paljastamaan homoutesi useammassa paikassa jos kysytään avioliitto, rek. Omia ajatuksiani Ajankohtaisen kakkosen homoillasta: Jos tuolla tarkoitat sitä, että luterilainen kirkko olisi valtiokirkko, niin olet väärässä. Ei Suomessa ole valtiokirkkoa. Luterilainen kirkko on päätöksenteossaan itsenäinen suhteessa valtioon. Mikä siinä nyt sitten on niin hävettävää "paljastaa homoutensa" jos homous on kerran monien mielesä ihan luonnollista?

Jos uskonto on kristinuskon elämänohjeessa eli lähimmäisenrakkaudessa uskovampi kuin uskonto, niin silloin täytyy olla uskonpuhdistuksen paikka. Kirkko ja valtio pitäisi ehdottomasti erottaa toisistaan. Itseäni ärsyttää maksaa välillisesti veroja kirkolle, joka on näin ahdasmielinen kaupat mm joutuvat maksamaan kirkollisveroa! Ahdasmieliset juntit voisi sitten keskenään ihmetellä maailman menoa ja meillä muilla olisi hyvä olla!

Osakeyhtiöt maksavat yhteisöveroa eivät kirkollisveroa. Valtio tietysti tilittää kirkolle osan tästä, koska kirkko mm. Ihmisten tasa-arvohan ei millään tasolla kuuluisi olla uskonnon kysymys. On väärin, että yhteiskunnan ja valtion asioihin puututaan kirkon tasolta. Heterot, jotka eivät kuulu kirkkoon, ovat silti oikeutettuja menemään naimisiin maistraatissa, mutta homoseksuaaleilla ei ole tähän oikeutta.

Rekisteröity parisuhde ei aja samaa asiaa kuin avioliitto. Kirkko saa ihan rauhassa päättää siitä, että suostuuko siunaamaan homoseksuaaleja. Siihen, saavatko homot mennä naimisiin ja olla sitä kautta tasa-arvoisia heteroiden kanssa, ei kuuluisi kirkolla olevan mitään sanomista.

Vaikka Suomi onkin edistyksellinen ja länsimainen valtio, on meillä edelleen kirkkovaltio, jos kirkon tasolta puututaan siihen, mikä on lailla hyväksyttävää.

Uskonnot ovat kauhein katastrofi mitä tämä planeetta on kohdannut, eikä niitä tulisi katsella hetkeäkään kauempaa. Keskustelu hinttien avio- adoptio- ja siviilioikeuksista on järkevällä tasolla vasta sitten kun uskontojen kannat poistetaan täysin sen piiristä. Niin, tätähän neuvostoliitossa yritettiin, siis tuhota uskoa Jumalaan, mutta samalla tarjottiin uskoa kommunismiin.

Setä-Lenin asuu Venäjällä, you see Tuloksena se, että neukkulassa tapettiin miljoonia ihmisiä uskonsa tähden. Onnistuiko kommunismi tuhoamaan uskontoa? Koska mikään ei voi tuhota sitä, minkä Jumala on ihmiseen asettanut, eli kaipuun Jumalan yhteyteen. Jos ymmärtäisit, mitä tai mikä uskonto edes on, niin tietäisit, että tuo koko ajatus on loogisesti täydellisen mahdoton eli täyttä huuhaata. Tuskin sinulla, sen enempää kuin tuolla hörhöllä, joka osasi laittaa oman kommettinsa x3, on olemassa kunnon argumenttia sen suhteen, millä lailla esim.

Suomi olisi parempi maa asua, jos tämä ei olisi kristitty maa? Mutta minä voin perustella, mitä hyötyä on juurikin kristinuskosta. Tässähän on kyseessä usko kuolemanjälkeiseen, jota iankaikkisuudeksi kutsutaan. Ja siihen kuulu ajatus siitä, että kun ihminen kuolee, niin kaikki ei lopukaan siihen. Kristinuskon mukaan ihminen jotutuu maallisen elämäsä loputtua Jumalan eteen tuomiolle ja tuomitaan sen mukaan miten on elämänsä elänyt.

Tällainen usko motivoi siihen, että ihmisen täytyy miettiä tekemisiään ja elämistään, koska hän tietää joutuvansa vastaamaan kaikesta, eikä kuolemassakaan pääse pakoon vastuutaan tekemisistään. Ihminen jolla ei ole mitään tuollaista uskoa, saattaa ajautua tilanteeseen jossa hän on sisäisessä maailmassaan todella kaaosmaisessa tilassa. Eräs esimerkki oli nuori mies, joka sittemmmin nousi surullisen kuuluisaksi ns.

Jokelan kouluampumis-jutun yhteydessä, ennen kuin umpikujansa lopuksi itsensäkin ampuen päätti päivänsä. Noin vuosi ennen noita tapahtumia tuo nuorukainen julisti eräällä keskustelupalstalla netissä synkeätä julistusta, että hänen mielestään olisi kaikille, koko maailmalle parempi, jos ihmiset alkaisivat tekemään mahdollisimman paljon itsemurhia Oleellista tuossakin, kuten kai suurimmassa osassa ns.

Todennäköisesti olisi tapahtunut ja tapahtuisi huomattavasti vähemmän tuollaisia traagisia tapauksia, jos ihmiset uskoisivat -Jumalaan Toi sun kommenttis oli kyllä niin ala-arvoinen. Oikeasti tärkeintä on rakkaus ja välittäminen ja suomen kirkko ei sitä nähtävästi tee homoja kohtaan.

Uskonnon on muututtava yhteiskunnan mukana, tai uskonto kuolee. Tämä on täysin luonnonvalinnan periaatteita seuraava prosesssi. Suomessa ongelma on lähinnä se, että uskontoa pidetään hengissä keinotekoisesti. Jos meillä on keskuudessamme yhteisö, joka vastustaa jonkin kansanryhmän ihmisoikeuksia, eikö meillä ole oikeus vaatia heitä lopettamaan?

Erityisesti jos kyseinen yhteisö pyrkii manifestoimaan vastustuksensa vaikuttamalla lainsäädäntöön. Ei tässä juuri kukaan taida vaatia kirkkoa vihkimään homoja. Tällöin ongelmaksi muodostuu lähinnä se, että jos uskonnolliselle yhteisölle X annetaan lupa evätä palvelunsa ryhmältä Y, niin yhteisöllä Z on oikeus vaatia oikeutta syrjiä inhoamaansa ryhmää W. Kaikilla pitäisi olla mukamas samat säännöt, paitsi uskonnoilla. Jos maallista virkaa toimittava yritys kieltäytyy palvelemasta vaikkapa tummaihoisia, niin johan alkaa sadella syytteitä rasismista ja firma eliminoidaan alta aika yksikön.

Kun uskonnon aseman saanut firma kieltäytyy palvelemasta homoja, on se sitten olevinaan ok. Koko ajan sama tasa-arvon vaatimus menee kaikille mahdollisille maailman yhteisöille ja uskonnollisille vaikuttajille. Ilmeisesti et ymmärrä itse hävetä, ihmisen rinnastaminen eläimeen on kiusaamista. Yhteiskunnan tehtävä nimenomaan on muuttaa uskontoa, joka toimii vastoin tasa-arvoa ja lakia, kansalaisten oikeuksia. Uskonto ei ole oma alueensa, jossa saa tehdä esimerkiksi rasistisia tai pedofiilisia tekoja.

Uskonnonko tehtävä on sitten muokata yhteiskuntaa? Millä oikeudella nämä hihhulit muuttavat lakeja eduskunnassa oman suppean maailmankatsomuksensa mukaisiksi ja näin puuttuvat meidän tavallisten ihmisten elämään!? Olen ylpeä Jari Tervosta ja kaikista niistä ihmisistä, jotka pyrkivät vakaasti siihen, että kaikkien ihmisten ihmisarvoa kunnioitetaan ja pidetään kiinni meidän kaikkien oikeuksista.

Silloinkun uskonto, tai uskonnon tulkinta - olkoon kysymyksessä mikä tahansa uskonto - kaventaa ihmisoikeuksia, meidän on uskallettava olla ihmisoikeuksien puolella. Silläkö ne viedään, ettei vihitä kirkossa! Voi Pyhä Sylvi, sanon vielä kerran! Ainakin minulla on hivenen laajempi näkemys siitä, mitä ihmisoikeuksiin kuuluu. Kirkkoa parjaavat ja sieltä näyttävät laumana eroavan ihmiset, jotka eivät tiedä, mitä kirkko tekee oikeasti! Näitä ihmisiä ovat esimerkiksi köyhät lapsiperheet ja varattomat, yksinäiset vanhukset, maahanmuuttajat jne.

Pareja on siunattu ja siunataan kauniin menoin ja täydestä sydämestä! Itse hyväksyn ilman mitään muttia homoliitot ja tunnenkin hyvin yhden sellaisen pariskunnan.

Tiedän että he ovat hyviä vanhempia 2 lapselleen ja syvästi toisiaan rakastavia ihmisiä. Heitä ei tietenkään ole vihitty kirkossa, mutta tietääkseni eivät ole sitä koskaan vaatineet. Minusta tuntuu, että tällaisia omanarvontuntoista, keskinäiseen suhteeseensa luottavia homopareja Tervon ym. Eihän Jari vaatinut että kirkon tulisi vihkiä homoja? Koko kirjoitushan oli kirkon kivikautisen asenteen kritisoimista.

Eikö muka muslimeja tai katolista kirkkoa ole kritisoitu viime aikoinakin? Miksi luterilaisen kirkon tulisi olla kritiikin yläpuolella? Ihan sama minulle jos joku haluaa uskoa vuotta vanhan tarun olevan totta ja elää omaa elämäänsä sen mukaan, kunhan jättää muut rauhaan. Tutustupa nyt ensin siihen Raamattuun ja sen historiaan ja tule sitten uudestaan uhoamaan ja kertomaan, mikä osa siitä on tarua.

Voi osoittautua liian vaikeaksi tehtäväksi.. Rasittaa, kun ihmiset perustelee täällä asioita pelkästään omien aggressioidensa pohjalta ilman minkäännäköistä tietämystä asioista. Jos ihminen tosiaa ajatuksen kanssa lukee Raamatun, on helppo todeta, että se on kauttaaltaan tarua. Tarinoiden rakenteet ja tyyli ovat samanlaisia kuin taruissa, eikä tapahtumille ole minkäänlaista faktapohjaa. Erittäin harvat Raamatun hahmot ovat olleet todistettavasti olemassa. Muista kirjoituksista ei löydy heihin viitteitä.

Ja jos Raamattua lukisi ajatuksen kanssa, huomaisi myös mikä kyseisen kirjan hahmoista kiusaa, kiduttaa ja alistaa ihmisiä eniten.

Tutustupoa ensin ihan vaikkapa Palestiinan ja Lähi-Idän alueen arkeologisiin löytöihin ennen kuin huutelet mitään Raamatun henkilöiden epähistoriallisuudesta. Todella monia mainitaan nimittäin nimeltä Raamatun ulkopuolisissa dokumenteissa. Sitä paitsi, kriteereilläsi lähes kaikki antiikin ajan henkilöt ovat ilmeisesti taruolentoja.

If, however, the slave survives for a day or two, he is not to be punished, since the slave is his own property. Then he must marry the young woman because he violated her, and he will never be allowed to divorce her.

Raiskaaja pakotetaan naimisiin uhrinsa kanssa? Orjan saa tappaa, kunhan hän jää ensin kitumaan pariksi päiväksi? Raamattua ei kuulemma pitäisi lukea kirjaimellisesti. Miten nämä sitten pitäisi tulkita, että olisivat kenenkään nykyihmisen moraalin mukaisia?

Onko kukaan Raamattuun uskova edes koskaan lukenut sitä? Se kirja on täysin ajastaan jäljessä, eikä kenenkään pitäisi vedota siihen missään mielipiteissään.

Vanha Testamentti on Vanha Testamentti. Jeesuksen ristinkuolema sovitti ihmisten synnit, eikä kristittyjen tarvitse noudattaa Vanhan Testamentin lakeja, mm.

Ja kuules, erittäin monet kristityt ovat lukeneet Raamatun kokonaisuudessaan, jotkut useampaan kertaan. No juuri tämän takia valtio ja kirkko pitää saada eroon toisistaan. Valtion virasto hoitaa naimisiin menon, niinkuin se lakiin kuuluu ja sitten ihminen voi mennä siunauttamaan itsensä missä tahansa kirkossa. Tämä on erittäin helppo ratkaista!

Muuten koko kirkon touhut olisivat minulle aika yhdentekeviä, mutta kun tämä teidän kirkkonne elää yhteiskunnan rahoilla. Vaikka olen eronnut kirkosta, joudun yhä yrittäjänä maksamaan mokomalle kirkolle veroja, vaikka en todellakaan kannatta moista laitosta.

Niin kauan kuin ev. Mutta kirkko tuntuu yhä rikkovan kaikenlaisia suomalaisen yhteiskunnan yleisiä tasa-arvosääntöjä vastaan. Niin kauan kuin kirkko verottaa minua, katson oikeudekseni vaatia kirkolta oikeudenmukaisuutta. Ja tietysti yhteiskunta muuttaa kirkkoa. Jos kirkko noudattaisi Raamattunsa sanaa, papit vaatisivat meitä uhraamaan vuohia, naisia pysymään kotona ja kannustaisivat orjia pysymään kuuliaisina.

Hakkaisimme tottelemattomia lapsia, tappaisimme aviottoman seksin harrastajat ja kivittäisimme ihmisiä kuoliaaksi, kuten vanhoillisissa muslimiyhteiskunnissa yhä tehdään. Ympäröivän yhteiskunnan paine on onneksi pakottanut kirkkoakin muuttumaan, ilman sitä kirkko eläisi vielä keskiaikaa. Koska kerrot olevasi yrittäjä, luulisi sinun olevan sen verran fiksu, että et alkaisi tulla tapaa mututuntumalta arvostelemaan asiaa josta et selvästikään mitään tiedä.

Kannattaisi ensi selvitää joitain perusasioita aiheesta jota alkaa arvostelemaan. Esimerkiksi sellainen yksi erittäin oleellinen ero, josta olisi kohtuuden nimessä hyvä olla selvillä, on se että mikä ero on vanhan ja uuden liito välillä tässä uskonnossa? Ja olisi se ihan kohtuullista käydä jossain kyseistä uskontoa edustavan seurakunnan tai kirkon tilaisuudessa, edes yhdessä, ennen kuin alkaa suuna ja päänä täällä huutelemaantäysin epäasiallisia kommentteja.

Vai eikö raavas mies uskalla yhtä kertaa käydä kirkossa? Ai niin, mutta eihän suomalainen mies uskalla mennä edes ravintolaan ottamatta sitä ennen hieman alkoa -rohkaisuksi Itse en ole muuten sitä tarvinnut sen jälkeen kun tulin uskoon.

Katsokaas kun Jumala poistaa kaiken pelon -jopa ihmispelon Siksi, koska katolisuus ja islam ovat Suomessa marginaalisia ilmiöitä, toisin kuin luterilaisuus, jonka kirkkoon edelleen kuuluu massiivinen enemmistö kansasta, johon lapsi liitetään syntyessään mikäli vanhemmat siihen kuuluvat, jolla on veronkanto-oikeus ja joka on osa valtiokoneistoa, ja jota edelleen kuunnellaan yhteiskunnallisissa asioissa.

Yhteiskunnan tehtävä on olla hyväksymättä asioita jotka ovat ihmisyydelle, ja siten yhteiskunnalle, pahasta. Tällainen asia on esim. Niin kauan kuin evlut-kirkko on kansankirkon asemassa Suomessa ja vaikuttaa Suomen lakeihin mm.

Tämä kirkostaeroamisen aalto on selkeästi osa vaikuttamista, vaikkakin negatiivista sellaista. Toisaalta taas jokaisen joka harkitsee kirkosta eroamista tulisi kysyä itseltään seuraavaa: Jos liittyisit, niin silloin tietenkään ei kannata erota, muuten kyllä.

Yhteiskunnan ei tule olla missään tekemisissä uskonnon kanssa. Ikävä kyllä meidän kirkkomme on valtion kirkko Uskonto eläkööt omaa elämäänsä ja valtio saa unohtaa sen. Mieluummin enemmän keskustelua etiikasta eikä toisen tuomitsemisesta. Uskonnonvapaus tarkoittaa mielestäni sitä, että saan uskoa vaikka SDP: Valistunut ihminen ei voi järjellisesti ajatella, että maailmassa olisi jokin "yliluonnollinen" olento" - jumala.

Ensin toteat, että uskonnonvapaus tarkoittaa sitä, että saa uskoa mihin tahansa, mutta heti seuraavaksi kumoat oman ajatuksesi toteamalla: Entä jos minä haluan uskoa jumalaan? Etkö sallikaan uskonnonvapautta minun kohdallani? Olen samaa mieltä, suomessa pitäisi olla uskonnon vapaus. Myös valtion automaatio veronkeruu pitäisi poistaa, ja jokainen maksaa jäsenmaksunsa suoraan kirkolle. Yhteiskunnan ei pidä muuttaa uskontoa, muttei uskontokaan saa ottaa yhteiskunnasta vain rusinoita pullasta, mikäli nykymeininki jatkuu.

Eli kirkko kirkkona, yhteiskunta yhteiskuntana ja kumpikin huolehtii parhaimman mukaan omista tehtävistään. Uskonnon pitää kyetä olemaan elossa omiilleen ja pitää uskostaan kiinni. Raamattu-mies Pasi sukunimieä en muista on taatusti törmännyt näihin raamatun kappaleisiin: Osoittaa vaan suurta kristinuskon tuntemattomuutta luetella juutalaisia koskevia puhtaussääntöjä ja irroitella lauseita kontekstista.

Jeesus tuli ja täytti lain. Siksi kristittyjen ei tarvitse noudattaa juutalaisten puhtaussääntöjä. Ja kysyisin mitä epäselvää tai tulkinnanvaraista on siinä, että miesten kanssa makaavat miehet ovat Jumalalle iljetys?

Nykykielellä siis tarkoittaa homuden harrastamista. Ei sanonut missään kohtaa, vaan kyseessä on erään aivan toisen miehen urmuttelut - vihjeenä että urmuttelija ei myöskään ollut kauhean naisyatävällinen.

Häntäkö uskot ennemmin kuin Herraa Jeesusta? Sillä totisesti minä sanon teille: Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Uskiksilla näyttää olevan tapana lainailla tekstejä vuorotellen uudesta tai vanhasta testamentista sen mukaan, kuin itelle parhaiten sopii. Jos on kristitty, silloin uskoo, että sekä vanha että uusi testamentti molemmat ovat Jumalan sanaa.

Turha vikistä ja selitellä toisella puolella toista. Ja Jeesushan oli juutalainen loppuun asti. Ja Paavalinkin jutut ehtaa juutalaisuutta. Ja sille, joka uskoo kaikkien Raamatun henkilöiden taruluonteeseen suosittelisin itsensä sivistämistä: Vaikka et usko Jeesukseen Jumalana, on hän ollut historiallisesti olemassa yhtä varmasti, kuin Pipin Pieni tai poikansa Kaarle Suuri Raamattu ei kiellä naisen yhtymistä naiseen: Lesbous on siis ihan jees: Samalla tasolla mennään, kuin aikoinaan keskiajalla, jolloin kovasti väiteltiin siitä, onko naisella sielu!

Mooseksen laki oli tarkoitettu juutalaisille, Jeesuksen laki kristityille. Lisäksi huomautettakoon, että kristityille keskeisimmät 'novellit' ovat kaikki UT: UT taas selvästi määrää Mooseksen lain koskevan kokonaisuudessaan ainoastaan juutalaisia. Pasi oli vain kohtelias, kun esitti asian kysymyksen muodossa.

Siinä olisi ollut loistava tilaisuus pilailla Roihan tietämättömyydellä. Kukaan, joka on ajatuksella lukenut UT: Mitä tulee mainittuun vuorisaarnan kohtaan, siinähän Jeesus sanoo, ettei hän tullut kumoamaan Mooseksen lakia eli kieltämään sen jumalallista alkuperää lain tekstistä ei ole hävinnyt pieninkään piirto, se on säilynyt dokumenttina Jumalan pyhyydestä , vaan täyttämään sen jolloin sen säädökset eivät enää sido kristittyä. Mitäs tämä kohta sitten sanoo lesboilusta?

He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, häntä, joka on iankaikkisesti ylistetty. Sen tähden Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naispuoliset heistä ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen, 3. Miehet ovat harjoittaneet riettautta miesten kanssa ja ovat villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä pitikin saada. Koska heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala jätti heidät kelvottoman mielen valtaan tekemään sopimattomia.

Uskonnon tehtävä ei ole muuttaa yhteiskuntaa, vaikka se tätä kovasti yrittää aina tehdä. Mutta sen toimintaan ei voi kuulua minkäänlainen syrjintä niin kauan kun sille on valtion puolesta erityisasema annettu.

Jos Kirkko haluaa vapaat kädet valikoida asiakkaansa, on siltä riisuttava julkishallinnollinen asema. Jos tämä asema halutaan säilyttää, on Kirkon kohdeltava kaikkia kansalaisia tasapuolisesti, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen puuttumatta. Olisit edes sinä ottanut varsinaisen asian esille. Mustakaavut pitäköön kaikin mokomin uskonsa. Se novellikokelma, josta Jari puhut, on vanhempi, kuin vuotta. Siihen on metsästäjien, paimenien ja apinaihmisten kokemukset jalostuneet iltanuotiolla jo kivikaudesta alkaen.

Lopulta sitä on paavit, piispat, kardinaalit ja muut pikkupirut väännelleet tulkkien kanssa solmuun. Toisinajattelijat on revitty kappaleiksi, poltettu tai kuumalla lyijyllä kitaan kaataen tehty samanmielisiksi.

Samaa tavaraa on torat, talmudit, koraanit, kalevalat ja akuankat, joten siinä on miljardeille aina oma läpyskä luettavaksi ja omaksuttavaksi. Räsäsen kumppanineen ollessa vallassa meillä olisi sunnuntaisin kirkonmenojen jälkeen julkiruoskimisia kirkonmäellä.

Sinne vietäisiin niin orakset, kuin hukkakauratkin. Mahdollisesti kirkkosuojeluskunta vielä ampuisikin muutaman älyllisimmän pelotteeksi rahvaalle. Kirkon valta kasvatettasiin takaisin siihen luvun mielipuolisuuteen, jossa jalatonkin käveli soitten takaa kirkkoon näyttäytymään lumihangessa 30 asteen pakkasessa. Se oli käsky kuulemma jumalalta!

Olen äärimmäisen kyllästynyt Tervon häpeällisiin perusteluihin, joilla hän mitätöi Raamatun sanoman ja opin. Onneksi Raamatun sanoma ei ole ajan kulumisen perusteella Tervon eikä muidenkaan ihmisten mitätöitävissä. Onneksi romaanikirjailija Tervo ei voi tuolla asenteella asettua uuden ja korvaavan Raamatun kirjoittajaksi. Ihmisen perusluonne ei ole aikojen saatossa tippaakaan viisastunut, vaikka Tervo niin yrittää väittää.

Päinvastoin ihminen on itsekkyydessään tullut aina vain typerämmäksi, kuten mm. Raamatun tekstin tulkitseminen on tuonut kautta aikain paljon tuskaa, syrjintää, eriarvoistamista, tekopyhyyttä, nöyryyttämistä, kehityksen jarruttamista, vaikka mitä pahaa ihmisen ainutkertaiselle ja kauniille elämälle.

Suhtaudun kirkkoihmisiin varauksellisesti, olkoot omassa hiekkalaatikossaan kunhan jättävät minut rauhaan. Valtion ja kirkon liittymä tuntuu kummalliselta. Ei Jari Tervo ole raamattua häpäissyt, vaan raamatusta saarnaajat ovat häpäisseet sekä itsensä että raamatun. Ahdasmielisyyttä ja vaihtoehdottomuutta on vastustettu aina.

Onneksemme elämme nyt aikoja jolloin vapaamielisyys on niskan päällä. Kun vaihtoehdottomuus voittaa, kaikki kärsivät. Kun vapaamielisyys voittaa, vain ahdasmieliset kärsivät ja hekin vain ahdasmielisyydesistä tunteistaan. Katsoin kyseisen ohjelman enkä millään ymmärrä mikä siinä niin kuohuttavaa oli. Räsäsen mielipiteet ja kirkon virallinen kanta ovat olleet tiedossa jo pitkään.

Enkä kyllä ymmärrä sitäkään miksi kirkkoon kuulumattomat ottavat niin kovasti kantaa siihen miten kirkkoon kuuluvat ajattelevat ja toimivat. Enkä kyllä kovin kovasti luottaisi vapaa-ajattelijoiden puolivillaisten nettisivujen erotilastoihinkaan. Ja Matti Revon nimittäminen ihmisvihaajaksi on aika rankkaa.

Erosin juuri lukijoistasi ja suunnittelen "eroajaritervonlukijoista. Niin kauan, kun me kirkkoon kuulumattomat joudumme maksamaan kirkon kuluja, otamme myös kantaa sen asioihin. Yhteisöveron perusteella kaikilla on hyvin perusteltu oikeus ottaa vahvasti kantaa a hautausta koskeviin kysymyksiin kyllä; koko hautaustoimi on kirkolla, ja myös siunaamme kirkkoon kuulumattomat, jos he eivät erityisesti ole sitä eläessään kieltäneet ja jos omaiset siunausta toivovat , b kirkkorakennuksia koskeviin kysymyksiin c yleistä moraalia koskeviin kysymyksiin.

On ajateltu, että kirkko on arvo- ja moraalikasvattaja. Arvaa montako kertaa olen elämäni aikana kuullut tuon saman. Mietit varmaan pitkäänkin tätä kommenttia. Nivot nuo kaksi kantaa tuossa lauseessa yhteen. Se ei tee oikeutta todellisuudelle. Räsäsen kanta ei todellakaan edusta kirkon virallista tai kirkon enemmistön kantaa. Tuossa keskustelussa piti suurinta ääntä kirkossa elävä vähemmistöryhmä, joka sai siten aivan suhteettoman paljon tilaa keskustelussa.

Miksi näin tehtiin, sitä voi kysyä kyseisen ohjelman tuottajilta. Ehkä heidä tavoitteena olikin järjestää tällainen show, joka näkyy välittömästi kirkosta eronneiden lukumäärän kasvuna. Tässä minusta kiteytyi aika hyvin omat näkemykseni paitsi loppupäätelmä;-.

Minulle ohjelman alku oli mekoinen shokki. Miksi ihmeessä piti aloittaa koko ilta päästämällä "ääriuskovaiset" ääneen? Se vinoutti koko keskustelun - ja olisi mielenkiintoista kuulla ohjelman tekijöiden perusteluja moiseen.

Ihan vahingossa se i varmasti tapahtunut. Jos kaksi ihmistä haluaa laillistaa suhteensa, miksi ei voida sitä tehdä vaikka maistraatissa - ja jos joku vielä haluaa kirkollisen siunauksen, eikö sitä muka voi antaa jollain muulla nimikkeellä.

Jos joku tahtomattaan joutuu kannattamaan taloudellisesti tai jotenkin muuten kirkkoa, vaikka ei hyväksy heidän toimintaansa, se asia pitäisi tietysti muuttaa niin, että moinen ristiriita poistuisi. Tosin ihmiset joutuu kannattamaan tahtomattaan monia muitakin epämieluisia asioita esim. Että turha kuvitella pahan poistuvan maailmasta kieltämällä kirkot. Kyllä media on hyvin suuri mielipidevaikuttaja, jossa on paljon uskonnonvastaista joukkoa.

Heidän yksi motiivinsa on saada yhteiskuntaan erimielisyyttä ja riitaa. Lisäksi asioilla on poliittista merkitustä ja tarkoituksenmukaisuutta. Jos olen rinnastanut Räsäsen ja kirkon virallisen kannan niin se ei ole ollut tarkoitus. Kirkon kanta lienee tullut selväksi ainakin niille, jotka lukevat Hesaria.

Räsäsen kanta on vähintäänkin miljoonan valovuoden päässä kirkon kannasta. Ja muutenkin olen eri mieltä suurin piirtein kaikesta mihin Räsänen on julkisuudessa kantaa ottanut. Tästä Tervon jutusta olen yksinkertaisesti sitä mieltä, että se on huono, oikea pohjanoteeraus. Herjaava ja epälooginen, paikoin asiaton. Leikkimistä ainakin minulle vakavalla asialla. Karrin mielestä syrjintä on ilmeisesti hyväksyttävää, jos kyse on hänen mielestään tarpeeksi pienen kansanryhmän hänen mielestään mitättömästä murheesta?

Enemmistödemokratia antaa tähän kyllä selkeän mahdollisuuden ja se systeemi me ollaan Suomessa valittu. Kaikkein selkein ratkaisu olisi se, että kirkko eroaisi tai erotettaisiin valtiosta.

HOMO EROOTTINEN HIERONTA KUOPIO PORNO

Ympäröivän yhteiskunnan paine on onneksi pakottanut kirkkoakin muuttumaan, ilman sitä kirkko eläisi vielä keskiaikaa. Itse en nyt oikein keksi. Ihminen joka on noin vieraantunut Jumalasta ja häikäistynyt omasta itsestään ei kykene ketään koskaan auttamaan. John Lennox oxfordin yliopisto Tiede usko luominen evoluutio www. Meripelastajana tietyt fyysiset ja psyykkiset puutteeni ehkäisevät kohdallani sen, että koskaan pystyisin saavuttamaan suurta unelmaani pintapelastajana. Yhteistä Villen ja Iikan tarinassa on myös se, että kummankin pojan äidin hahmon kautta tulee esille käsitys kehitysvammasta rangaistuksena. Katsoitko ohjemaa vai nukuitko osan siitä. Kun lahjansaaja kirjautuu Museokortin käyttäjäksi hänelle toimitetaan . Sotien jälkeen homoseksuaalisuus oli Suomessa rikos, ja kohtaaminen Onko Tomppeli sittenkin lähinnä maailman kahjoin, varsinainen tohelo, ja mitä se parhaus edes on?\ Miehen TrioLähikuvassa Edu KettunenKenneth Sjöwall's Dixie. Tässä kodissa asuu kolmen lapsen äiti, joogahullu luonnonkosmetiikkafani, joka ei ihan vielä osaa letittää hiuksiaan, hänen miehensä ja heidän seitsenvuotias. lokakuu keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö varma laskutus mitä mukaan . akillesjänne poikki oireet 3-sarja miehetnaturistična zveza slovenije . broilerin koipireisi uunissa riisipedillä II-Taso hodnota kyseliny močové v .. devendra banhart seahorse español mitä tuoreelle isälle lahjaksiryan giggs wikipedia.

PARI ETSII NAISTA ILMAINEN HOMOSEKSUAALISEEN SEKSI ELOKUVA